TIPS
Her vil du kunne finde de oftest stillede spørgsmål fra bibliotekerne i forbindelse med forberedelserne og overgangen til Folkebibliotekernes CMS. Siderne her er fuldtekstindekserede, så brug gerne søgefunktionen øverst, hvis du leder efter svar på et specifikt emne. Så vil du også få beskrivelserne i selve manualen med, hvis der findes dokumentation der.
Sidst opdateret 29. januar 2024


Hvorfor ny hjemmeside?

Den nuværende hjemmesideløsning ”DDB CMS” bygger på det nu aldrende Drupal 7 CMS, som ikke længere opfylder brugernes funktions- og designmæssige forventninger. Det er ikke muligt at overføre alt funktionalitet til en ny version. Derfor skal hele løsningen laves på ny i Drupal 9 CMS, som vil kunne sikre en bedre mobilvisning og lettere opdatering af systemet. Det er også nødvendigt med et skift, da Drupal 7 ikke bliver sikkerhedsopdateret efter januar 2025. Folkebibliotekernes CMS består af en ny basisplatform, et nyt designsystem og anvendelse af DBCs nye søgeinterface FBI-API. Du kan læse meget mere om de nye funktioner i manualen

Vigtige datoer: Tilmelding og nedlukning af DDB CMS

Inden 5. februar skal I som bibliotek har tilmeldt jer den nye hjemmesideløsning. Tilmeldingen er sendt til bibliotekscheferne. Som udgangspunkt lukker DDB CMS ned den 1. juli 2024, men DBC har meddelt, at det er muligt at tilkøbe videre drift af DDB CMS året ud mod en fast pris pr. påbegyndt måned, så man kun betaler for den periode, man har brug for at have DDB CMS kørende. Hvis I er interesseret i en forlængelse af driften hos DBC, kan I kontakte Piet Seiden, pse@dbc.dk hurtigst muligt.

Tidsplanen for udrulningen af Folkebibliotekernes CMS kan du finde her: Nyeste tidsplan

Hvad kommer hjemmesiden til at koste?

Ved tilslutning i 2024 er overgangen dækket af betalingen til Basispakken. Dvs. at det ikke vil medføre ekstra udgifter for jer i 2024 – også selvom I ikke har betalt til hjemmesidepakken. Alle, der betaler for basispakken i 2024, har adgang til begge løsninger.

Fra 2025 overvejes det, hvordan medlemmerne i foreningen fremadrettet skal betale til hjemmesiden. En mulig løsning er, at alle betaler til hjemmesiden via en samlet pakke, da hjemmesiden i højere grad bliver basal infrastruktur i det digitale tilbud til borgerne. Der forventes en høj tilslutning til Folkebibliotekernes CMS og som følge af ’Fokuseret tilbud’ vil nationale løsninger blive flyttet ind på de lokale hjemmesider (eReolen.dk og Litteratursiden), ligesom det kommende digitale børnebibliotek også vil blive baseret på den samme platform som hjemmesiden. I givet fald vil det betyde, at man betaler til hjemmesiden - hvad enten, man direkte gør brug af den eller ej. Det er dog endnu ikke besluttet, hvad den endelige pris på løsningen bliver. Det vil blive endeligt besluttet af Bestyrelsen i eftersommeren. Men jo flere biblioteker der tilmelder sig løsningen, jo billigere bliver det.

Hostingplaner

Det Digitale Folkebibliotek tilbyder to forskellige hostingplaner til Folkebibliotekernes CMS: Redaktør eller Webmaster. Hostingplanen definerer graden af tilpasningsmuligheder og support. Der bliver IKKE mulighed for at vælge en programmørplan, som nu. Redaktør- og Webmaster planerne vil i store træk være identiske med de planer, vi kender fra DDB CMS. Det er dog tanken, at redaktør-planen vil få flere rettigheder end den nuværende i forhold til aktivering af specielle moduler. Vi anbefaler jer, at I begynder på redaktørplan. I kan på sigt skifte over til webmasterløsningen, hvis behovet er der. Det koster ikke noget at skifte hostingplan, ligesom der ikke er forskel i prisen på de to hostingplaner. Læs mere om Hostingplaner

Support og uddannelse

Vi er i fuld gang med oprette en supportfunktion til jer. Her vil I kunne melde fejl, rettelser og ønsker ind.

En af pilotbibliotekernes opgave vil være at holde netværksmøder og dele den erfaring, de har fået i pilotfasen. På den måde forsøger vi at sikre at bibliotekerne kan hjælpe hinanden ude i regionerne. Vi overvejer end videre at udbyde betalingskurser i Folkebibliotekernes CMS, hvis der viser sig at være interesse for det. Vi kan dog ikke love det før interessen og ressourcebehovet herfor er afdækket.

Hvis man ønsker at blive godt klædt på til arbejdet med den nye hjemmeside er det en god ide, at følge med i den manual, der er under udarbejdelse. Læs gerne med her i manualen . Vi gør opmærksom på, at manualen er under stadig ændring i takt med, at udviklingen skrider frem.

Migrering af indhold til Folkebibliotekernes CMS

Hvorfor ikke bare overføre al indhold fra den ene hjemmeside til den anden? Som udgangspunkt anbefaler vi ikke en totalmigration af indholdet, da der simpelthen er for stor forskel på nuværende DDB CMS og det nye Folkebibliotekernes CMS - det gælder både teknologisk, designmæssigt, opbygning af sider, sitestruktur, tags/kategorier og integrationer mv. Ved en totaloverførsel vil det ikke være muligt at sikre at indholdet lander hensigtsmæssigt på den nye hjemmeside, og det vil derfor kræve en masse ekstra arbejde at rydde op efterfølgende.

Mange biblioteker (herunder København og Århus) ser det også som en oplagt chance for at rydde op i gammelt indhold, og vi har lavet en fin beskrivelse i manualen på, hvordan I bedst muligt finder indhold og rydder op: Bliv klar til folkebibliotekernes CMS.

Hvad kommer ikke med i den første udgave af hjemmesiden?

Folkebibliotekernes CMS har mange af de samme features som DDB CMS. Dem vil I kunne genkende og tage i brug uden videre. Men vi har også været nødt til at prioritere i udviklingen og derfor vil der være sider og funktioner, som ikke kommer med i første udgave af hjemmesiden. I kan læse mere om dem i manualen samt læse anbefalinger til, hvordan I kan håndtere det: Bliv klar til folkebibliotekernes CMS.

Det er også vigtigt for os at sige, at der til gengæld kommer nye features, som har været efterspurgt længe. I kan læse om de nye muligheder i manualen (den vil blive udbygget i takt med at udviklingen skrider frem): Nye features

Specielle moduler og integrationer

Måske har I fået opbygget nogle særlige moduler eller integrationer til jeres nuværende hjemmeside. Disse vil som udgangspunkt ikke være med i den nye CMS, men det vil kunne udvikles på et senere tidspunkt af vores udviklere. Alle ønsker skal dog visiteres og prioriteres. I vil dog opleve at hjemmesiden vil blive udviklet og opdateret hurtigere end den nuværende CMS, da der er sat penge af til den videre udvikling.

Vi er opmærksom på at mange ønsker at kunne hente redaktionelt CMS-indhold via et API (en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software). Der bliver kigget på det, men vi kan ikke love noget. Vi er i dialog med Place2book for at sikre, at de kan anvende vores nye API, men det vil også kunne bruges af andre billetleverandører, dog skal der sandsynligvis udvikles noget i deres ende for at hente vores indhold ind. Kortlæg allerede nu hvilke moduler og integrationer, som er vigtige for jer og tag en beslutning om, hvad I vil gøre inden disse er udviklet.

Hvad sker der med BPI (Biblioteksproduceret indhold)?

Der er pt. ikke planer om at fortsætte BPI i sin nuværende form. Men der kommer en fælles webredaktion i DDF, så på sigt vil der blive arbejdet med det.

Hvis der er noget særligt indhold fra BPI, som I er glade for, så gem endelig en kopi af tekst og billeder, så I har det til den nye hjemmeside. Det gamle indhold i BPI’en vil ikke være tilgængeligt efter 1. juli 2024.

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål?

Manualen og FAQ’en her er et forsøg på at få afdækket de mest typiske spørgsmål. har du ikke fået svar på dit spørgsmål, så skriv evt. til os cms-info@kk.dk